Instruktioner gällande beskattning

Riktlinjer för beskattning av anställdas förmåner
Se skattemyndighetens nuvarande instruktioner: Naturaförmåner i beskattningen Personalförmånerna i beskattningen Köp av natura- och personalförmåner ...