Det är arbetsgivaren som administrerar alla anställdas information och har i det här fallet avbrutit din tillgång till förmånen. Kontakta din arbetsgivare.