Det går att skapa snabbval för några priser. Vänligen meddela oss via e-post (info@epassi.fi), telefon eller med en supportbegäran om ditt leverantörsnamn och hur många färdiga prisgrupper du ytterligare behöver.