När du vill ladda ditt personliga saldo, logga in med din webbläsare till ditt ePassi-konto eller via vår mobilapp.


Klicka på "ladda saldo" i Personligt Saldo. Minimibeloppet för laddningar via onlinetjänsten är 50 €. Om du vill ladda ett mindre belopp, kan du göra det med bankgiro (serviceavgiften minskar beloppet med 0,15 €). Saldoladdning via mobilappen går alltid via onlinetjänsten, uppgifterna för bankgiro hittas enbart genom att logga in via våra webbsidor.


Obs: kom ihåg att kontrollera referensnumret, som du hittar under dina personliga uppgifter på ditt ePassi-konto. Utan referensnumret styrs pengarna inte in på ditt konto. Om betalningen inte syns på ditt ePassi-konto inom några bankdagar, vänligen kontrollera att du har använt rätt referensnummer. Referensnumret ska inte kopieras från en gammal betalning.