Kun Flex- etu on otettu käyttöön:

Työnantajatunnuksilla työnantaja näkee Flex saldon sekä Flexiin liitetyt edut. Edunsaajakohtainen saldo/ budjetti näkyy aina Flexin kohdalla.


Flexiin liitetyt edut ja niiden verotusarvot näkyvät erikseen. Esimerkiksi  Hyvinvoinnin kohdalla näkyvä 500e ja Sportti&Kulttuurin kohdalla näkyvä 400e ovat taustadataa. Kyseiset arvot ovat etujen verottomuuden maksimiarvoja, joita ePassi noudattaa. Käytettävissä oleva Flex-saldo näkyy aina Flexin kohdalla.