Ibruktagande

Var får jag en QR-kod?
QR-koden finns på ePassis betalningsdekal som du får per post efter att du har registrerat dig som tjänsteleverantör. ePassi aktiverar QR-koden färdigt. Om ...