Arbetgivaren ställer in förmånen och dess giltighetstid. Oftast så är giltighetstiden till slutet av året, men praktiken kan variera. Efter giltigetstiden tagit slut så är saldot inte längre i bruk. Förfallodagen går inte att ändra.


Så här kollar du giltighetstiden för din förmån: logga in via ePassis webbsidor och klicka på ikonen för förmånen som det är frågan om så ser du förfallodagen. Använd din förmån under giltighetstiden, du får nytta enbart utav en förmån som du också använder.


Du kan söka efter ställen vart du kan använda din förmån här.