Arbetgivaren ställer in förmånen och dess giltighetstid. Oftast är förmånerna i kraft till slutet av året, men det kan variera. Efter giltigetstiden tagit slut så är saldot inte längre i bruk. Förfallodagen går inte att ändra.


Så här kollar du giltighetstiden för din förmån: Logga in i ePassi-portalen, och när du klickar på förmånen, så visas förfallodatumet när du rullar ner. 

Använd din förmån under giltighetstiden, du får nytta enbart utav en förmån som du också använder.


ePassis tips för användning hittar du här.