ePassi Plus - en mångsidig och flexibel lösning för arbetsgivare med mer än 20 anställda.


Kundföretaget gör avtal med ePassi och kommer överens om alla detaljer gällande ibruktagandet med våra försäljare. När all nödvändig information om personerna som ska få förmånen i bruk är samlad, så aktiveras förmånen åt dem vid den överenskomna tidpunkten. Administration av förmånerna och de anställdas konton sker lätt via våra webbsidor och våra automatiska rapporter ger uppgifter om förmånernas bruk i realtid. Vi erbjuder också material som kan delas vidare till personalen som stöd för ibruktagandet. Vår kundtjänst kan hjälpa vid varje steg av ibruktagandet.


Kontakta oss.