Betalningar som gjorts med ePassi kommer att redovisas automatiskt på tjänsteleverantörens konto, antingen en gång eller fyra gånger per månad, beroende på vilkendera du väljer. Betalningen visas på kontot inom 2-3 arbetsdagar efter redovisningsdagen och betalas av ePassi Payments Oy. Lägsta inbetalning är 50 €, om inte annat avtalats. Tjänsteleverantören ska försäkra sig om att kontoinformationen som meddelats i ePassis onlinetjänst är uppdaterade. Kontoinformation kan granskas genom att logga in på ePassi-tjänsten med företagsanvändarnamnet. Den aktuella serviceavgiften har dragits av från betalningen.