Betalningar som gjorts med Epassi utbetalas automatiskt på tjänsteleverantörens konto fyra gånger per månad. Betalningen visas på kontot inom 2-3 arbetsdagar efter redovisningsdagen av Epassi Clearing Oy. Lägsta inbetalning är 50 €, om inte annat avtalats.


Tjänsteleverantören ska försäkra sig om att kontoinformationen som meddelats i Epassis onlinetjänst är uppdaterade. Kontoinformation kan granskas genom att logga in på Epassi-tjänsten med företagsanvändarnamnet. Den aktuella serviceavgiften har dragits av från betalningen.


Utbetalning sker den 1., 8., 16., och  24. dagen.