Betalningar som gjorts med Epassi utbetalas automatiskt på tjänsteleverantörens konto fyra gånger per månad. Betalningen visas på kontot inom 2-3 arbetsdagar efter redovisningsdagen av Epassi Clearing Oy. Lägsta inbetalning är 50 €, om inte annat avtalats.


Tjänsteleverantören ska försäkra sig om att kontoinformationen som meddelats i Epassis onlinetjänst är uppdaterade. Kontoinformation kan granskas genom att logga in på Epassi-tjänsten med företagsanvändarnamnet. Den aktuella serviceavgiften har dragits av från betalningen.


Utbetalningarna sker på föjande datum:

Månadens 1.-7. dagens betalningar betalas den 8. dagen.

Månadens 8.-15. dagens betalningar betalas den 16. dagen.

Månadens 16.-23. dagens betalningar betalas den 24. dagen.

Månadens 24.-sista dagens betalningar betalas den 1. dagen.

Om utbetalningsdatumet är på ett veckoslut eller helgdag så sker utbetalningen på nästa vardag.